16/91

Een bezwaar tegen de plaatsing van een kerkblad artikel wordt ontvankelijk verklaard, aangezien het is ondertekend door 'X, voorzitter kerkenraad' en daarom het artikel beschouwd moet worden als een mededeling van of namens de kerkenraad.

Wat de inhoud van het artikel betreft oordeelt de generale commissie  dat de (voorzitter van de) kerkenraad onaanvaardbaar onzorgvuldig is omgegaan met de belangen van de voormalige predikant: aantijgingen zijn niet geverifieerd, een reactie van betrokkene is geweigerd, bepaalde mededelingen waren onjuist,

De kerkenraad dient zo spoedig mogelijk de tekst van de - door de commissie vastgestelde - rectificatie in het kerkblad te plaatsen.