15/91

Een besluit dat wijken aan de CK/KAZ en aan het college van beheer informatie over de wijkkassen moeten verschaffen wordt vernietigd, omdat - zolang de gemeenten geen federatie vormen - de wijkgemeenten ingevolge ord. 16-10-3 verantwoording verschuldigd zijn aan het college van kerkvoogden.

Dit college kan aan de centrale kerkenraad informatie verstrekken over de wijkkassen, gelet op ord. 16-4-9 (het college van kerkvoogden oefent zijn taak uit in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de centrale kerkenraad), die op zijn beurt, gelet op de stand van samenwerking, deze informatie kan bespreken in een gezamenlijke vergadering met de KAZ.