04/91

De commissie Oost-Europa, als orgaan van bijstand van de kerkenraad te X. wordt ontvankelijk verklaard als kerkelijk lichaam in de zin van ord. 1-23.

Ten aanzien van het besteden van ontvangen gelden: aan de GDR komt beleidsvrijheid toe bij het (doen) werven en uitgeven van gelden voor Oost-Europa. Aan de generale commissie staat alleen ter beoordeling of de GDR in de gegeven omstandigheden en bij afweging van de in aanmerking komende belangen in redelijkheid tot zijn besluiten had kunnen komen.
Toen de opbrengst van een actie onverwacht groter was dan verwacht, kon de GDR in redelijkheid besluiten het bedrag gespreid over een aantal jaren te besteden.
Dat een percentage voor apparaatskosten werd ingehouden is niet onredelijk.

Het bezwaar wordt toegewezen - waarbij overigens de gevolgen van het te vernietigen besluit in stand blijven - in zoverre het motto 'Geef om Roemenië' bij het publiek de verwachting wekte dat de gehele opbrengst aan Roemenië ten goede zou komen, ook al vermeldde de folder in een slotzin minder opvallend dat daarnaast ook talloze activiteiten elders in de wereld steun ontvangen.