03/91

Een bezwaar tegen het besluit van visitatoren-provinciaal om niet in te gaan op een verzoek van een gemeentelid tot het houden van een buitengewone visitatie had niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Dergelijke besluiten betreffen bemiddeling bij moeilijkheden in het kader van het opzicht en vallen niet onder de besluiten waartegen op voet van ord. 19 kan worden opgekomen. Ord. 11-3-3 biedt het college grote beleidsvrijheid - als het verzoek van een gemeentelid afkomstig is - om al dan niet op te treden.