02/91

De kerkenraad heeft destijds een kerkenraadscommissie ingesteld voor de Evangelisatie, bestaande uit ambtsdragers met een bijzondere opdracht ten behoeve van de leden van de Evangelisatie. Nu het feitelijk functioneren van deze kerkenraadsleden binnen het verband van de kerkenraad zo sporadisch en fragmentarisch was, kon de kerkenraad tot het oordeel komen geen verdere verantwoordelijkheid voor de Evangelisatie te kunnen nemen door het benoemen van nieuwe kerkenraadsleden.