14/90

Een besluit van de commissie van beroep voor de traktementen (ord. 13-50) wordt vernietigd en terugverwezen naar de commissie.

De ligger van rechten en verplichtingen, verbonden aan de predikantsplaats geeft de keuze tussen twee systemen voor de regeling van transportkosten (vast bedrag of vergoeding op basis van declaratie; ook een combinatie van beide systemen was mogelijk).

Nu er gekozen is voor een vast bedrag is er geen ruimte om op gronden van redelijkheid en billijkheid van de ligger af te wijken.