12/90

Aan de generale commissie wordt gevraagd te beslissen wie bevoegd is tot oordelen over de bezwaren van dhr. X  tegen de 'wandel' van ds. Y en tegen het rapport van visitatoren-provinciaal over de vastgelopen relatie tussen ds. Y en dhr. X. De generale commissie bepaalt dat een klacht tegen de 'wandel' van ds. Y door de commissie voor het opzicht behoort behandeld te worden.

Tegen de inhoud van een rapport van de visitatoren-provinciaal staat geen voorziening open. Een dergelijk rapport wordt uitgebracht in het kader van het opzicht en is het resultaat van raadgeving en overleg, gericht op het wegnemen van moeilijkheden, en vormt als zodanig geen 'besluit, handeling of verzuim' waartegen kan worden opgekomen.