10/90

De generale commissie beslist dat een breed moderamen van de classicale vergadering de beslissing op een verzoek tot dispensatie op grond van ord. 1-16-10 ook kan aanhouden. De kerkenraad had toegezegd met een structurele oplossing te zullen komen. Het bestaan van verdeeldheid binnen de gemeente en de signalering van de binnen de gemeente levende gevoelens omtrent de onvoldoende brede samenstelling van de kerkenraad in verhouding tot de gemeenteopbouw konden het breed moderamen van de classicale vergadering in redelijkheid doen besluiten dat het belang van de gemeente niet was gediend met een onmiddellijke inwilliging of afwijzing van het verzoek.