06/90

De generale commissie geeft een beslissing over de uitleg van de generale regeling voor de predikantspensioenen. De Raad voor de Predikantspensioenen heeft na de invoering van de gewijzigde tekst van art. 8-6 die terecht toegepast op de predikant, en was - omdat de wetgever heeft ingegrepen in de regeling - niet gehouden de bepaling te blijven toepassen die gold op de datum van zijn pensionering.