05/90

Een bezwaar tegen het oordeel van de commissie 13-30 wordt niet ontvankelijk verklaard: aparte bezwaren tegen tussentijdse beslissingen en mededelingen van de commissie (ord. 13-30-4 t/m 8) kunnen niet worden ingesteld. Tegen de definitieve beslissing staat slechts beroep open bij het breed moderamen van de generale synode.