13/89

Bezwaar van de stichting (in uitspraak 12/89 bedoeld) tegen de niet-ontvan­kelijk verklaring door de PC in zijn bezwaar tegen het besluit van de CK. De bezwaren zijn geen andere dan in 12/89 zijn behandeld.

De stichting is niet ontvankelijk.

De omstandigheid dat ze in goed overleg met de wijkkerkenraad werkt, brengt nog niet mee dat de stichting een kerkelijk lichaam is, evenmin het feit dat de leden van het Stichtingbestuur belijdende leden van de hervormde kerk zijn.