28/88 (voorzitter)

wijst verzoek van BM-PKV af om de werking van het besluit van de commissie ex ord. 13-30 op te schorten. De cie heeft geoordeeld dat er geen gegronde reden is voor het losmaken van de band tussen ds. X en zijn gemeente.

28/88

Ds. X heeft inmiddels een beroep ontvangen en aanvaard en is vertrokken en in een nieuwe gemeente als predikant bevestigd. Derhalve heeft het BM-PKV geen belang meer bij een beslissing en wordt niet ontvankelijk verklaard.

De GCBG acht geen termen aanwezig om - zoals het BM verzoekt, mede met het oog op toekomstige procedures, omdat de zaak van principieel en algemeen belang zou zijn - enig verdere voorziening te geven.