27/88

Bezwaar tegen het besluit van het BM-GS om in X een tweede deelgemeente te vormen op verzoek van het bestuur van de Evangelisatie. Ten behoeve van de Evangelisatie is er een kerkenraadscommissie; het is echter moeilijk om voor deze commissie lidmaten te vinden die avondmaalsganger zijn. Ook de voorganger is 'avondmaalsmijder'.

De visitatoren hebben geadviseerd niet tot het vormen van een tweede deelgemeente over te gaan
- omdat er reeds onderscheiden modaliteiten aanwezig zijn;
- omdat het aantal leden en bezoekers van de samenkomsten te klein is;
- omdat er geen predikantsplaats kan worden gevestigd, vanwege de aanwezigheid van een pastoraal medewerker;
- omdat de vorming van een tweede deelgemeente als een allerhoogste uitzondering dient te worden beschouwd.

Door het weer gaan functioneren van de kerkenraadscommissie zouden in de samenkomsten van de Evangelisatie de sacramenten weer kunnen worden gevierd en wordt kerkelijk functioneren weer mogelijk. Het bezwaar wordt verworpen als ongegrond.