25/88

Een bezwaar dat ds. X ten onrechte niet is gehoord door de CK. Appellant merkt op dat "horen" meer is dan "aanhoren". Niet is duidelijk gemaakt dat de CK niet echt "gehoord" heeft wat appellant naar voren heeft gebracht.

De huidige onvolkomenheid in de gemeente, met betrekking tot de belemmering voor appellant om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, is een aan­gelegenheid waar een commissie voor bezwaren en geschillen geen andere openingen voor kan zoeken dan via de visitatie, hetgeen de PC heeft gedaan. Niet de CK doch de wijkkerkenraad is de instantie die pastoraal in deze een taak heeft. De CK heeft aan de betrokken wijkkerkenraad gevraagd aandacht te schenken aan de belemmering van appellant om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen.