13/88

BM-PKV heeft een verzoek om dispensatie krachtens ord. 1-20-2 afgewezen.

De PC heeft een bezwaar daartegen afgewezen. De GCBG bevestigt deze be­slissing.

De kerkenraad heeft onvoldoende oog "voor de bedoeling van de kerkelijke wetgever een gezonde wisseling in de samenstelling van de Kerkenraad te ver­krijgen, welke bedoeling ook bevestigd wordt door de dispensatiebepalingen. Bovendien geeft de tekst van ord. 1-20-2, met name de woorden "kan... in­dien dit daartoe bijzondere redenen aanwezig acht" het BM PKV niet alleen een grote vrijheid om te beslissen maar zal het BM PKV ook bijzondere rede­nen aanwezig moeten achten om dispensatie te kunnen verlenen".

De kerkenraad heeft onvoldoende bijzondere redenen bijgebracht en vanuit de eigen gemeente waren daartegen bezwaren aangevoerd.

Dat er onvoldoende redenen waren kan ook worden opgemaakt uit het wijkbe­richt: "Jammer is dat er toch een enkele lijst tegen broeder X en broeder Y is ingediend" waaruit blijkt dat andere kandidaten voorhanden waren.