12/88

Bezwaren tegen een besluit van de CK om de wijkgrenzen vast te stellen con­form een rapport beleidsplan door de PC ongegrond verklaard. Appellanten hebben vijf grieven. De GCBG vermag het besluit van de CK slechts marginaal te toetsen.

De grief dat de aanpassing van de wijkgrenzen heeft geresulteerd in ophef­fing van een wijkdeel, gaat er ten onrechte vanuit dat aanpassing niet met zich zou mogen brengen dat een deel van een wijk naar een andere wijk zou overgaan. Een verplaatsing van grenzen kan dat met zich brengen.

De grief dat in het beleidsplan ten onrechte maar één keuzemogelijkheid was gegeven gaat niet op: de adviescommissie was vrij al dan niet alternatieve voorstellen toe te voegen.

Ook de grief dat aan het "confessioneel" deel van de gemeente schade wordt toegebracht kan niet slagen: naar het oordeel van de GCBG heeft de CK daar­mee voldoende rekening gehouden door toe te zeggen dat de diensten in de betreffende kerk overwegend een confessioneel karakter zullen hebben. In de commissie die de predikanten uitnodigt is een belangrijke plaats voor hen ingeruimd.