11/88

Bezwaar tegen handelingen van het BM-GS dat aan bezwaarde geen hulppredi­ker-consent heeft verleend en herhaaldelijk preekbevoegdheid heeft gewei­gerd. Bezw. is 16 jaar geleden tweemaal afgewezen bij het examen hulppredi­ker en heeft 5 jaar geleden herhaaldelijk geprobeerd preekconsent te ver­krijgen, wat werd geweigerd. GS heeft geweigerd op die beslissing terug te komen, maar omdat er geen nieuwe feiten of omstandigheden waren is er geen sprake van een nieuw besluit. Op grond van termijn niet-ontvankelijk.