05/88

Bezwaarschrift tegen besluit van de CK waarin deze toestemming geeft aan een hervormde stichting om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst tussen bezwaarde en de stichting.

De ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter heeft inmid­dels plaatsgevonden, zodat bezwaarde geen belang meer heeft bij vernieti­ging: niet ontvankelijk.

Ten overvloede: uitgaande van de zeer ernstig verstoorde verhouding tussen het bestuur van de stichting en appellant is de CK in redelijkheid tot het bestreden besluit kunnen komen aangezien arbitrage of ander overleg niet tot een oplossing zou kunnen leiden. Het had de CK wel gesierd als ze voor het besluit appellant zou hebben gehoord, al kende ze de visie daar ze die een half jaar eerder had vernomen.