14/87

Voorzitter besluit de tenuitvoerlegging van de beslissing van de PC op te schorten tot de GCBG uitspraak heeft gedaan, omdat het pastoraal ongewenst is de toelating tot de viering van het Heilig Avondmaal te wijzigen, nu het niet geheel uit te sluiten is dat de GCBG zich niet zal kunnen verenigen met de uitspraak van de PC.