10/87

Bezwaarden in hun beroep niet ontvankelijk, omdat ze geen belang meer heb­ben bij een vernietiging van de bestreden beslissing.

Ten overvloede overweegt de GCBG dat ze zich verenigen met de interpretatie die de PC geeft omtrent ord. 13-2a-4.

Hoe die interpretatie inhoudelijk luidt vermeldt de beslissing echter niet.