17/86

Bezwaar tegen een eindbeslissing van het breed moderamen van de generale synode inzake ord. 13-30 niet ontvankelijk verklaard. Eenzelfde beslissing ten aanzien van een vordering van de predikant om in het kerkblad volledig en onvoorwaar­delijk gerehabiliteerd te worden en om de huidige kerkenraad of tenminste een deel daarvan te schorsen.