11/86

betreft procedure ord. 13-30

Bezwaarde niet ontvankelijk verklaard, aangezien hij bij dit beroep geen proce­dureel belang meer heeft, gelet op de uitspraak in de zaak 02/87.

GCBG heeft tot tweemaal toe geprobeerd de zaak in der minne te schikken en pas daarna uitspraak gedaan.