10/86

Bezwaar tegen de beslissing van het breed moderamen van de generale synode be­zwaarde niet krachtens ord. 7-17 toe te laten tot het colloquium.

GCBG oordeelt dat ord. 7-17 aan het breed moderamen van de generale synode gro­te beleidsvrijheid toekent. Bezwaarde stelt, dat hem singuliere gaven zijn geschonken, dat hij bijzondere geschiktheid bezit en dat hij voldoet aan ge­stelde eisen van ontwikkeling en van kennis der theologie.
GCBG oordeelt: "gelet op zijn leeftijd moet het dan mogelijk zijn binnen niet al te lange tijd op de gebruikelijke wijze af te studeren en examen af te leg­gen".
Op geen enkele wijze hebben anderen het positieve oordeel dat bezwaarde over zichzelf heeft bevestigd.

Uitspraak: bezwaren ongegrond.