8/86

Vraag van de voorzitter van een PC: wie is bevoegd in een zaak die zowel aan de PC als aan de generale commissie voor het opzicht is voorgelegd?

Het betreft de beslissing van een kerkenraad om bezwaarden op grond van ord. 11-5-4 voorlopig uit te sluiten van de deelneming aan het Heilig Avondmaal.

Uitspraak: door de gen. cie voor het opzicht dient te worden uitgemaakt of een voorlopige maatregel een maatregel is waartegen beroep openstaat.