22/85

Kerkenraad baseerde weigering van het consent voor de doop "op het niet be­lijden van de erfzonde", waarbij de kerkenraad zich afvraagt of de bediening van de doop in de andere gemeente wel zal plaatsvinden met gebruikmaking van een juist doopformulier.
Door de kerkenraad van de andere gemeente werd de doop niet geweigerd.

GCBG "is van oordeel dat de kerkenraad van de .... (andere) gemeente verant­woor­delijk is voor de toelating tot de doop en dat de kerkenraad door con­sent te weigeren op grond van het door de kerkenraad gestelde niet belijden van de erf­zonde, in feite leertucht wilde uitoefenen over een andere kerkenraad. De kerkenraad is evenmin bevoegd leertucht uit te oefenen over de kerkenraad van de .... (andere) gemeente door de (aldaar) gestelde doopvragen in de beoordeling van het consent te betrekken.

Uitspraak: beslissing PC bevestigd.