17/85

Termijn:
een beleidscommissie heeft aan instanties tot 1 oktober de tijd gegeven het overleg te openen. Toen ze deze termijn voorbij lieten gaan, diende de be­leids­commissie een bezwaar in. PC oordeelde dit bezwaar niet ontvankelijk omdat het slechts gericht zou kunnen worden tegen beslissingen van bedoelde instanties (die reeds eerder waren genomen).

GCBG acht deze visie onjuist. Ord. 19-9 laat ook bezwaren toe tegen hande­lingen en verzuimen, waaronder gedragingen moeten worden aangemerkt als het niet doen wat de beleidscommissie heeft verlangd. Het bezwaar is dus ont­vankelijk.

Zaak: een bestuursorgaan is niet verplicht op een verzoek tot het openen van overleg te reageren binnen de termijn welke degenen die erom vragen menen te moeten stellen.
De reacties die binnen kwamen acht de GCBG alleszins redelijk.
De bezwaren worden daarom niet gegrond geoordeeld.