14/85

Bezwaar van een gemeentelid tegen het besluit van de kerkenraad om telefoon­tjes en brieven over een aantal met name genoemde zaken niet meer te behan­delen.

De kerkenraad heeft daaraan zeer veel tijd besteed en geeft te kennen zich ten opzichte van het gemeentelid bepaald pastoraal verantwoordelijk te blijven ach­ten. De GCBG acht het redelijk en zelfs gewenst om de discussie over een aantal punten te sluiten, wanneer ze de tijd van de kerkenraadsleden onevenredig gaan belasten.