P-13/85

GCBG vernietigt - in het belang van de eenheid in de behandeling van bezwa­ren en geschillen - de beslissing van een PC die een bezwaarde in het ge­lijk heeft gesteld, die lidmaat is van de Gereformeerde Kerken in Nederland "nu hij, ook qua diploma, bevoegd is benoemd te worden als organist in een Hervormde Gemeen­te en het in casu gaat om het benoemingsbeleid waarbij hij geacht kan worden belang te hebben.

De PC had bezwaarde niet ontvankelijk moeten verklaren nu volgens ord. 19-1-1 voor hem de mogelijkheid (als niet-hervormde) om bezwaren in te dienen niet open staat.