10/85

Betreft de weigering van een moderamen van de kerkenraad een beslissing te her­overwegen en om zijn beleid op een bepaald punt te heroverwegen.

Een dergelijke weigering levert alleen een voor bezwaar vatbaar be­sluit op, indien sedert het inmiddels onherroepelijke besluit (of handeling of verzuim) nieuwe omstandigheden tot een heroverweging zouden nopen.

Dergelijke nieuwe omstandigheden zijn niet aangevoerd. Uitspraak: terecht door PC niet ontvankelijk verklaard.

Ook het bezwaar dat partijen niet werden uitgenodigd hun standpunt monde­ling toe te lichten is ongegrond. Ord. 19-10-4 schrijft dat niet voor.