22/84

Verzoek aan GCBG om voorziening, na een uitspraak van de gen. cie voor het op­zicht. Vernietiging is slechts mogelijk in de gevallen die ord. 11-13-8,9,10 noemt, waarbij dan nog het breed moderamen van de generale synode een verzoek tot vernietiging moet indienen. Dat is niet geschied. Uitspraak: niet ontvanke­lijk.