19/84

bezwaar tegen beslissing van de voorzitter PC waarin hij meedeelt geen re­den aanwezig te achten een besluit tot bevestiging en inzegening van een huwelijk op te schorten.

Tegen een beslissing van de voorzitter krachtens ord. 19-9-4 staat geen hoger beroep open. Ord. 19-12-1 spreekt alleen van beroep tegen een beslis­sing van een PC.