15/84

bezwaar tegen besluit van de generale synode tot aanvaarding van het voor­stel om ovb. 117 te vervangen door ord. 2-10b.

De GCBG oordeelt dat bezwaarde niet heeft aangegeven door het bestreden besluit in zijn werkelijk belang of in zijn kerkelijke verantwoordelijkheid te zijn getroffen. Uitspraak: niet ontvankelijk.