19/83

niet ontvankelijk omdat het hoger beroep niet is ingesteld door degene die het bezwaar maakte of door het lichaam welks besluit in het geding was (ord. 19-12-1). Het hoger beroep werd namelijk ingediend door de predikant, terwijl het bezwaar was ingediend door zijn vrouw e.a.