18/83

De uitspraak tegen het ongeldig verklaren door de kerkenraad van overeenkom­stig ord. 3-5-1 en 3-5-2 aangeboden aanbevelingen is een eindbeslissing in de zin van ord. 3-24-1.

Hoger beroep daartegen staat niet open.

Men kan geen nieuwe zaak creëren door een geschil op te voeren met het PC in­zake de uitleg van de kerkorde.

Overigens heeft de PC ord. 3-3-7 en 3-3-8 juist geïnterpreteerd, zodat geen grond aanwezig is toepassing te geven aan ord. 19-16-4.