17/83

Appellanten worden niet ontvankelijk verklaard, omdat ze bezwaar maken te­gen een uitspraak van de PC waarin de juistheid van hun bezwaren wordt er­kend.

Het bezwaar richt zich o.m. tegen het onverlet laten van de rechtsgevolgen door de PC van door de PC veroordeelde besluiten of handelingen.

Op grond van een uitspraak van de regionale cie voor het opzicht zou de beves­tiging in het ambt (die inderdaad niet had mogen plaatsvinden) nu als­nog mogen geschieden. Daarom hebben bezwaarden er geen redelijk belang bij dat de be­sluiten of handelingen alsnog worden vernietigd.