7/83

Bezwaar tegen de indeling van een gemeente in groep III bedoeld in de rege­ling voor de kerkmuziek en tegen de commissie van deskundigen die hun oor­deel hebben gegeven bij het proefspelen van kandidaten voor de vacante functie van orga­nist.

Uitspraak: niet ontvankelijk omdat bezwaarde niet meer in de gemeente woont en dus geen belang meer heeft bij de zaak.