5/83

Bezwaar van de kerkenraad te X tegen een besluit van het breed ministerie dat een emeritus-predikant heeft aangewezen als consulent.

Uitspraak: hoewel ord. 13-18-1 (en derhalve ord. 13-19-1) niet bepaalt dat de aangewezen consulent zelf tot het breed ministerie moet behoren, is zulks wel het gevolg van het bepaalde in ord. 1-26-1.

Het bezwaar is gegrond verklaard.