24/82

bezwaar tegen gen. coll. van toezicht dat weigert aan een gemeente toe te staan het verband met de SMRA te beëindigen.

Uitspraak: Gen. Coll. van Toezicht meent terecht dat overgangsbepaling 3 van de gen.reg. voor het inrichten en bijhouden van de registers der gemeen­teleden als bedoeld in ord. 2-2-1 niet van toepassing is, en verklaart het bezwaar onge­grond.

Overweging dezelfde als in 20/82.