23/82

GCBG stelt bezwaarden in het gelijk tegen een besluit van de kerkenraad het aan­tal kerkenraadsleden terug te brengen, omdat er zich in de gemeente moei­lijkhe­den voordoen. Die moeilijkheden vloeien voort uit het beleid van de kerkenraad dat onjuist moet worden geacht. De GCBG draagt de kerkenraad op binnen drie maanden in de vacatures te voorzien, waarbij de kerkenraad zich ervan zal ont­houden op de voordracht voor die verkiezing te plaatsen lid­maten waarvan hij in redelijkheid behoort aan te nemen dat zij niet aan de viering van het Heilig Avondmaal zullen deelnemen.