17/82

betreft een bezwaar tegen een verkiezing.

De kerkenraad had tevoren dispensatie gevraagd voor herkiesbaarheid (ord. 1-20-2) en de betrokkene vervolgens op de verkiezingslijst geplaatst. Uit­spraak: het betreft een bezwaar tegen de verkiezingsprocedure. Vanwege ter­mijn niet ontvan­kelijk verklaard.