|94|

Art. 46. De instructiën der dingen, die in meerdere vergaderingen te behandelen zijn, zullen niet eerder geschreven worden, voordat over de daarin voorgestelde punten de besluiten der voorgaande Synoden gelezen zijn, opdat ’t gene eens afgehandeld is, niet wederom voorgesteld worde, tenware dat men het achtte veranderd te moeten zijn.

Dit artikel is ontstaan in de tijd toen de acta nog niet werden gedrukt; daarom de bepaling dat de besluiten der voorgaande synoden eerst gelezen moesten worden, opdat niet ten tweedenmale de zelfde zaak behandeld worde, (natuurlijk wel als er verandering voorgesteld werd).