Het ambt van de praeses.

Art. 35. Het ambt van den praeses is, voor te stellen en te verklaren ’t gene te verhandelen is, toe te zien dat een iegelijk zijne orde houde in ’t spreken; den knibbelachtigen en die te heftig zijn in ’t spreken, te bevelen dat zij zwijgen; en over dezelve, geen gehoor gevende, de behoorlijke censuur te laten gaan. Voorts zal zijn ambt uitgaan, wanneer de samenkomst scheidt.

In dit artikel is het belangrijkste: voorts zal zijn ambt uitgaan, wanneer de samenkomst scheidt.
De werkzaamheid van de praeses is geëindigd, wanneer de vergadering uiteengaat; daar is geen moderamen meer.
„Dit kan naar Gereformeerde beschouwing niet anders, want de vergadering ener classis of synode is geen permanent college; maar duurt slecht één of meer dagen, en is geëindigd, wanneer de zaken waarvoor zij samenkwamen, behandeld zijn”, Dr. H. Bouwman.

Bij het collegialistisch systeem is het moderamen een blijvend bestuur.