Wat gezongen zal worden.

Art. 69. In de Kerken zullen gezongen worden de 150 Psalmen, alsmede de Eenige Gezangen, zooals die zijn gehandhaafd en vastgesteld voor kerkelijk gebruik door de Synode van Middelburg in 1933.

De Hervorming bracht weer het gezang der gemeente; bij Rome zong alleen het koor.
De gemeente komt samen tot de eredienst en mag dus niet uitgesloten worden van enige handeling van de dienst.
Strijdt ook tegen deze regel wanneer een koor tegelijk met de gemeente zingt?

|112|

Calvijn heeft veel gedaan voor de reformatie van het kerkgezang. Hij verzamelde een bundel psalmen van Clement Marot en Beza, liet door Louis Bourgeois en Maître Pierre melodieën vervaardigen.
In ons land werd de berijming van Petrus Datheen gebruikt; een latere poging om die van Marnix van St. Aldegonde in te voeren mislukte.
In 1775 werd een andere berijming ingevoerd, waaraan vele gebreken kleven. In de laatste jaren worden krachtige pogingen aangewend voor betere berijming en andere melodie.

Tot 1905 luidde de redactie: zullen alleen gezongen worden de 150 psalmen Davids, de tien geboden, het onze Vader, de 12 art. des geloofs, de lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon.
In 1905 kwamen erbij: Bedezang voor de predikatie, Morgenzang en Avondzang en de synode van Middelburg, 1933 breidde het getal uit tot 29.