|v|

Tractaat

van de

Reformatie der Kerken,

aan

de zonen der reformatie hier te lande

op Luther’s vierde Eeuwfeest

aangeboden

door

Dr. A. Kuyper

 

Amsterdam/

Höveker & Zoon

1883.

|vi||vii|

 

 

 

Aan

Jonkheer Meester P.J. Elout van Soeterwoude

den langst ons gegunde van het edel drietal

dat

uit ’s lands raadzaal vorst en volk

in kerk en staat

terugriep

naar het Woord des Heeren,

|viii|

wordt

DIT TRACTAAT OVER DE REFORMATIE DER KERKEN

aan den avond zijns levens

met dankbare hulde

opgedragen

door

den Schrijver.