Artikelen uit boeken

Janssen, J.D., 1855
Over het algemeen kerkelijk regt der Protestanten, in betrekking tot het Staatsregt, in toepassing daarvan op de Nederlandsche Protestantsche Kerk

Toorenenbergen, J.J. van, 1869
De confessioneele praktijk van de vaders en grondleggers der Nederlandsche Hervormde Kerk 1561-1619

Kuyper, A., 1879
Kerkbelijdenis naar het onderscheid van Organisme en Instituut

Rutgers, F.L., 1887
De Hiërarchie in haar kerkbedervend karakter

Kuyper, A., 1887
Wat ons tegenover de tweede Hiërarchie te doen staat

Lohman, A.F. de Savornin, 1887
Door wat schuld de tweede Hiërarchie opkwam

Toorenenbergen, J.J. van, 1895
De confessioneele praktijk in de Nederlandsche Hervormde Kerk 1561-1619

Anema, A., 1920
Relativistische Rechtsleer

Dijk, K., 1920
„Buiten de Kerk geen Zaligheid”

Haitjema, Th.L., 1925
Calvijn en de oorsprongen van het Nederlandsche Gereformeerde Kerkrecht

Apeldoorn, L.J. van, 1925
De historische ontwikkeling van het recht omtrent de huwelijkssluiting in Nederland

Deddens, D., 1948
Prof. Dr S. Greijdanus en het Gereformeerde Kerkrecht

Grewe, W., 1948
Staatsallmacht und Selbstverwaltung als christliches Problem

Mezger, E., 1948
Recht und Gnade

Walz, H.H., 1948
Die biblische Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes und unser Recht

Dombois, H., 1948
Krise des Strafrechts — Krise des Richteramts

Kolkert, W.J., 1950
Het oecumenisch gezichtspunt

Wolf, Ernst, 1950
Rechtfertigung und Recht

Scheuner, U., 1950
Zum Problem des Naturrechts nach evangelischer Auffassung

Miskotte, H., 1950
De Incarnatie

Loos, J., 1950
Vorm en geest

Bakhuizen van den Brink, J.N., 1950
Waarde der Traditie

Gerritsen, J.M., 1950
Over de kerkhervorming der zestiende eeuw

Gerritsen, J.M., 1950
Over de Heilige Schrift

Brink, J.K. van den, 1950
De Geloofsbelijdenis der ongedeelde Kerk

Ehlers, H., 1950
Die politische Gerichtsbarkeit in der Praxis der Bundesrepublik

Dijkstra, P., 1950
De Heilige Doop

Loos, J., 1950
Het apostolisch ambt

Miskotte, H., 1950
Het Heilig Avondmaal

Hommes, N.J., 1951
Taceat mulier in ecclesia

Schumann, F.K., 1953
Vorwort

Dombois, H., 1953
Strukturprobleme des Eheschließungsrechtes

Jordahn, B., 1953
Zur Entwicklung der evangelischen Trauliturgie

Schmidt, K.D., 1953
Neuere Arbeiten zur Geschichte der Eheschließung im Mittelalter

Reicke, S., 1953
Geschichtliche Grundlagen des Deutschen Eheschließungsrechts

Dombois, H., 1953
Das Recht der Eheschließung

Smend, R., 1954
Glaubensfreiheit als innerkirchliches Grundrecht

Schmidt, E., 1955
Vorwort

Rengstorf, K.H., 1955
Vaterschaft im Neuen Testament

Dombois, H., 1955
Rechtsgeschichtliche und systematische Bemerkungen zum Eheschließungsrecht

Scheuner, U., 1955
Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Familienrechtsreform

Dombois, H., 1955
Gleichberechtigung der Geschlechter — Fortschritt oder Not?

Schumann, F.K., 1955
Zur systematischen Erwägung der Fragen des Eheschließungsrechts

Dombois, H., 1955
Vorwort

Blötz, F., 1955
Die äußeren Formen der zivilen Eheschließung nach dem Personenstandsgesetz in ihrer geschichtlichen Entwicklung

Dombois, H., 1955
Das Problem der Institutionen und die Ehe

Dombois, H., Graf, A., Hochstetter, H., 1955
Das Problem der apostolischen Sukzession und die Evangelischen Kirchen

Wendland, H.D., 1955
Sukzession im Neuen Testament

Bergmann, A., 1955
Das Nebeneinander kirchlicher und weltlicher Eheschließung in christlichen Ländern

Schmidt, K.D., 1955
Die kirchliche Diskussion über die obligatorische Zivilehe im Jahrzehnt ihrer Einführung

Schmidt, E., Spieker, R., Dombois, H., Stählin, W., Langmaack, G., Wagner, W., Ritter, K.B., Wendland, H.D., 1955
Credo Ecclesiam

Dombois, H., 1955
Zur Reform des Personenstandsgesetzes

Scheuner, U., 1956
Recht und Gerechtigkeit in der deutschen Rechtslehre der Gegenwart

Mumm, R., Simon, H., 1956
Verhandlungsbericht

Wolf, Ernst, 1956
„Trinitarische” oder „christologische” Begründung des Rechts?

Dombois, H., 1956
Vorwort

Dombois, H., 1956
Vorwort des Herausgebers

Dombois, H., 1956
Das Problem der Institutionen und die Ehe (Auszug)

Dombois, H., 1957
Zur Revision des Kirchengeschichtsbildes

Dombois, H., 1957
Der Kampf um das Kirchenrecht

Joest, W., 1958
Elternrecht in evangelisch-theologischer Sicht

Stein, E., 1958
Die rechtsphilosophischen und positiv-rechtlichen Grundlagen des Elternrechts

Röbbelen, I., 1958
Vorwort

Dombois, H., 1958
Gedanken über eine evangelische Begründung des Elternrechts

Campenhausen, H. Frh. von, 1959
Das Problem der Ordnung im Urchristentum und in der alten Kirche

Bornkamm, H., 1959
Bindung und Freiheit in der Ordnung der Kirche nach reformatorischer Anschauung

Dombois, H., 1960
Der gegenwärtige Stand der evangelischen Staatslehre

Dombois, H., 1960
Das besondere Priestertum aller Gläubigen

Veefkind, J.H., 1960
Gods kind, onze meester

Müller-Schwefe, H.-R., 1960
Gedanken zur Rechtfertigungslehre

Kamphuis, J., 1960
Om het recht van Gods liefde

Deddens, D., 1960
Publikaties van Prof. P. Deddens

Deddens, P., Kamphuis, J., 1960
Een historisch document

Wendland, H.D., 1960
Die Herrschaft Christi

Dombois, H., 1962
Historisch-kritische Theologie, Recht und Kirchenrecht

Dombois, H., 1963
The Church as koinonia and Institution

Muelder, W.G., 1963
Problems of Church Bureaucracy

Shippey, F.A., 1963
Institution and Church in the North American Situation

Hanson, R.P.C., 1963
Institutions in the Early Church

Ehrenström, N., 1963
The Quest for Ecumenical Institutionalization

Marsch, W.-D., 1963
The Concept of Institution in the Light of Continental Sociology and Theology

Gustafsson, B., 1963
Types of Religious Institutionalization

Dombois, H., 1964
Institutionelle Reform der Evangelischen Kirche in Deutschland?

Wolf, Erik, 1964
Gottesrecht und Nächstenrecht

Ridderbos, H.N., 1965
Kerkelijke orde en kerkelijk recht in de brieven van Paulus

Käsemann, E., 1965
Amt und Gemeinde im Neuen Testament

Käsemann, E., 1965
Sätze heiligen Rechtes im Neuen Testament

Calliess, R.-P., 1969
Institution und Recht

Smend, R., 1969
Das Problem der Institutionen und der Staat

Wolf, Ernst, 1969
Zum Normcharakter der Institutionen

Dombois, H., 1969
Institution und Norm

Dombois, H., 1969
Die Ehe: Institution oder personale Gemeinschaft?

Dombois, H., 1969
Institutionen und Institutionenkritik

Kamphuis, J., 1971
Bij de heruitgave in het gedenkjaar van de synode van Emden, 1571

Spijker, W. van ’t, 1971
Stromingen onder de reformatorisch gezinden te Emden

Hofmann, L., 1971
Zur Einführung

Plomp, J., 1971
De kerkorde van Emden

Kamphuis, J., 1974
Ekklesiologie

Joosse, L.J., 1977
Tot orde geroepen

Dombois, H., 1977
Grundlagen und Grundzüge der Kirchenrechtslehre

Picht, G., 1977
Antwort (an Dombois)

Trimp, C., 1977
Enige vragen inzake het kerkelijke ambt

Wiskerke, J.R., 1978
De confessie van de kerk

Brown, R.E., 1980
A Brief Survey of the New Testament Evidence on Episkopé and Episkopos

Mbwana, M., 1980
Episcopacy in the Anglican and Lutheran Churches in Tanzania

Escobar, S., 1980
Episkopé as Seen through South American Eyes

Samuel, A.R., 1980
Episcopacy in the Church of South India

Zizioulas, J.D., 1980
Episkopé and Episkopos in the Early Church

Vogelaar, N., 1983
Woord vooraf

Vries, W.G. de, 1983
Enkele exegetische opmerkingen over de verhouding man-vrouw

Bremmer-Lindeboom, L.G.A., 1983
Man en vrouw in perspectief van bijbel en cultuur

Middelkoop, E. van, 1983
Emancipatie en overheid

Wilcke-van der Linden, M., 1983
Vrouw, gezin en samenleving

Kamer, A., 1983
De bijbelse plaats van de vrouw

Deddens, D., 1984
Afscheiding in Genève

Deddens, D., Kamphuis, J., 1984
Ten geleide

Mastenbroek, J., 1985
De tucht over de letter

Golverdingen, M., 1985
Kandidaatstelling en approbatie

Deddens, D., Kamphuis, J., 1986
Ten geleide

Deddens, D., 1986
Het Doleantiekerkrecht en de Afgescheidenen

Versteeg, J.P., 1988
2.4 Het karakter van het ambt volgens Efeziërs 4: 7-16

Trimp, C., 1988
5.1 Ambt als dienst?

Trimp, C., 1988
4.3 Ambt en diakoniologie

Spijker, W. van ’t, 1990
Congregationalisme

Spijker, W. van ’t, 1990
Het presbyteriale-synodale stelsel

Dreier, R., 1990
Bemerkungen zum “Recht der Gnade”

Landau, P., 1990
Epikletisches und transzendentales Kirchenrecht bei Hans Dombois

Sobański, R., 1990
Zum Dialog Kirchenrecht — Theologie

Jung, H.-G., 1990
Ansprache anläßlich der Ehrung von D.Dr. Hans Dombois am 15. Oktober 1987 in Heidelberg

Folkers, H., 1990
Der Rechtsbegriff in Hans Dombois’ “Recht der Gnade”

Link, Chr., 1990
Das Verhältnis von Theologie und Kirchenrecht in Hans Dombois’ “Recht der Gnade”

Spijker, W. van ’t, 1990
Woord vooraf

Planer-Friedrich, G., 1990
Ökumenisches Kirchenrecht und “Kirche im Sozialismus”

Trimp, C., 1990
Het diakonaat van de kerk

Spijker, W. van ’t, 1990
Episcopalisme

Beyer, J.B. SJ, 1990
Aufbau einer Rechtstheologie

Trimp, C., 1990
Het pastoraat van de kerk

Huysmans, R.G.W., 1992
15. Hoofdlijnen uit het Katholiek kerkrecht

Weijland, H.B., 1992
Kerkorde naar reformatorisch kerkrecht

Velde, M. te, 1992
14a. Oriënterende informatie over de reformatorische kerkgemeenschappen in Nederland

Weijland, H.B., 1992
14c. De Gereformeerde Kerkorde

Spijker, W. van ’t, 1992
14d. De situatie in de Christelijke Gereformeerde Kerken sinds 1892

Dingemans, G.D.J., 1992
17. Kerkorde als ecclesiologische vormgeving

Bronkhorst, A.J., 1992
14b. Nederlands Hervormd kerkrecht

Deddens, D., 1992
9. Het congregationalisme

Drimmelen, L.C. van, 1992
16. Kerk en staat

Spijker, W. van ’t, 1992
14e. De situatie in de Gereformeerde Gemeenten

Deddens, D., 1992
14f. De Gereformeerde Kerken in Nederland (‛vrijgemaakt’)

Deddens, D., 1992
14g. Nederlands Gereformeerde Kerken

Drimmelen, L.C. van, 1992
14h. Samen op weg

Kromminga, J.H., 1992
Preface

Schrotenboer, P.G., 1992
Catholicity and Secession, a Dilemma?

Dingemans, G.D.J., 1992
Kerkelijk ambt

Deddens, D., 1992
12b. De kerken van de Doleantie

Spijker, W. van ’t, 1992
12a. De kerken van de Afscheiding

Bronkhorst, A.J., 1992
11. De Nederlandse Hervormde Kerk en het Algemeen Reglement van 1816

Deddens, D., 1992
10. De Nederlandse gereformeerde kerken in de periode 1560-1816

Spijker, W. van ’t, 1992
8. Het Erastianisme

Spijker, W. van ’t, 1992
7. De opvattingen van de reformatoren

Weijland, H.B., 1992
6. De ontwikkeling van de oud-christelijke kerkinrichting en de versterking van de episcopale structuren

Beek, A. van de, 1992
5. Hermeneutiek van het kerkrecht

Bronkhorst, A.J., 1992
4. Schrift en kerkorde

Plomp, J., 1992
3. Kerk en recht

Bakker, W., 1992
2. Geschiedenis van de wetenschap van het kerkrecht

Bakker, W., 1992
1. Wat is kerkrecht?

Huysmans, R.G.W., 1992
Kerkorde naar katholiek kerkrecht

Deddens, D., 1992
12c. De Gereformeerde Kerken na de Vereniging van 1892

Deddens, D., Velde, M. te, 1992
Ten geleide

Widyapranawa, S.H., 1992
A Third World Perspective on Catholicity and Secession

Spoelstra, B., 1992
Secession and the Reformed („Dopper”) Churches in South Africa

Gamble, R.C., 1992
Catholicity and Secession in the Presbyterian Churches

Zwaanstra, H., 1992
The Christian Reformed Church

Van Dyk, J., 1992
Conflict and Toleration in the Early Church

Weijland, H.B., 1992
Is Secession Allowed?

Runia, K., 1992
Catholicity in the Reformed Confessions and in Reformed Theology

Spijker, W. van ’t, 1992
Catholicity of the Church in the Secession (1834) and in the Doleantie (1886)

Schrotenboer, P.G., 1992
Catholicity and Secession

Rensburg, J.J. Janse van, 1992
The Church as the Body of Christ

Jonker, W.D., 1992
Catholicity, Unity and Truth

Deddens, D., 1992
De Gereformeerde Kerken in Nederland: een bond van kerken, geen kerk

Nauta, D., 1992
13. Typen van structuur der kerk

Groot, A. de, 1993
Het Algemeen Reglement van 1816

Oldenhuis, F.T., 1994
Kerkgenootschappen en privaatrecht

Deddens, D., Velde, M. te, 1994
Ten geleide

Deddens, D., 1994
De Vrijmakingsvergadering van 11 augustus 1944

Rouw, M.A., 1997
Woord vooraf

Oldenhuis, F.T., 1997
Op de grens van het kerkrecht en het burgerlijk recht

Velde, M. te, 1997
Kerkverband en rechtspersoonlijkheid

Brienen, T., 1997
De plaats van het vak kerkrecht in de encyclopedie der theologie

Boersma, J.P.A., 1997
Schaamte en recht

Velde, M. te, 1997
Invoering van appèlregelingen

Velde, M. te, 1997
De bestaande regels voor hoger beroep

Velde, M. te, 1997
Hoger beroep in de kerk

Pel, P.T., 1997
De kerk in geding

anoniem, 1997
Bijlage: voorbeeld voor argumentatie bij de invoering van een appèlregeling

Graaf, Abraham de, 1997
Ouderling-inbreker

Velde, M. te, 1997
Goede aanpak van appèlzaken

Slump, D.A.C., 1997
Toelichting bij de ontwerp-schets voor een appèlprocedure in de classis

anoniem, 1997
Ontwerp-schets voor een appèlprocedure in de classis volgens het model met deputaatschap

Houtepen, A.W.J., 1997
De oecumenische gestalte van het bisschopsambt

Houtepen, A.W.J., 1997
Episkopè

Visser, J., 1997
De bisschop praktisch-theologisch bezien

Brinkman, M.E., 1997
Het ambt als heilzaam symbool in onze cultuur

Dulk, M. den, 1997
De verzoeking Christus te representeren

Gosker, M., 1997
Ambt als Christusrepresentatie

Looman-Graaskamp, A.H., 1997
Het ambt, in en uit de tijd

Speelman, H.A., 1997
De zin van het ambt in de kerk

Koffeman, L.J., 1997
Gelukkige inconsequentie

Hof, S.E., 1997
Wat heet bisschoppelijk?

Brinkman, M.E., Houtepen, A.W.J., 1997
Inleiding

Houtepen, A.W.J., 1997
Het bisschopsambt in de vroege kerk

Pol, F. van der, 1997
Kerkhereniging, een vroeg-zeventiende eeuws model

Eijk, A.H.C. van, 1997
Oecumenische dialogen over episkopè en het bisschopsambt

Brinkman, M.E., Houtepen, A.W.J., 1997
Epiloog

Hauser, M., 1997
De ambtsopvatting van Huldrych Zwingli

Kronenburg, J., 1997
Een ‛episco-presby-gational’ kerkmodel

Immink, F.G., 1997
Waarom drie ambten in de gemeente?

Eijk, A.H.C. van, 1997
Het ambt naar een katholiek gezichtspunt

Nijkamp, M., 1997
Basis-behoefte

Angenendt, A., 1997
De vroeg-middeleeuwse context van bisschop en paus

Houtepen, A.W.J., 1997
Zusterkerken: een waarlijk conciliaire episkopè

Deddens, D., 1998
Het manuscript ‘Kerkrechtelijke studiën’

Folkers, ds. H., Verkerk, M.J., 1998
Man, vrouw en ambt

Leest, C. van der, 1999
18. Een eeuw diaconessen in Harlingen

Scholte, W.R., 1999
21. Omgaan met verschillen

Vries, Tj.S. de, 1999
19. Mijn moeder was diacones

Nijenhuis, F., 1999
20. Klaagvrouwen in de gemeente

Los, P.L., 1999
22. Quod erat demonstrandum

Gier, K. de, 1999
Rapport (1977) van de adviescommissie inzake de gewijzigde echtscheidingswetgeving en huwelijken van gescheidenen

Silfhout, W., 1999
Kerkrechtelijke aspecten bij echtscheiding (1998)

Golverdingen, M., 1999
Huwelijksontwrichting en kerkelijke tucht (1989)

Kemp, E., 1999
17. Oudstenechtparen in de Volle Evangelie Gemeente

Mulder, F., 1999
16. Samen ouderling: het ouderlingenechtpaar

Hoogland, J., 1999
3. Over de invloed van de tijdgeest

Urban, E., 1999
5. Een vrouw heeft de hersens van een schaap

Smit, S., 1999
1. Vrouw en kerk. Werk aan de winkel?

Hulst-Mooibroek, H. van, 1999
4. Vrouw, cultuur en kerk

Verkerk, M.J., 1999
2. Bezinning tusen rok en toga

Martina, S., 1999
6. Vrouw en kerk op Curaçao

Vries, Tj.S. de, 1999
7. Vrouw in de kerk in Venezuela

Nijenhuis, F., 1999
15. Sara Leguyt, evangeliste

Vollbehr, C., 1999
14. De vrouw in de ‘vergadering der gelovigen’

Wilcke-van der Linden, M., 1999
13. De vrouw in het ambt: waar gaat het over?

Veefkind, A., 1999
12. Het blijvende ambt

Wilcke-van der Linden, M., Janssens, M., 1999
11. De plaats van de vrouw in de eerste eeuwen

Vries, J.E. de, 1999
10. Scherp als een tweesnijdend zwaard

Janssens, M., 1999
9. De Bijbel, de vrouw en onze verlegenheid

Verkerk, M.J., 1999
8. Over zondeval en vernieuwing

Dijkstra, G., 1999
Woord vooraf

Kamphuis, B., 2000
8 Geloofszekerheid en binding aan de belijdenis

Dekker, W., 2000
9 Hoe zeker zijn we nog?

Griffioen, S., 2000
10 Gesloten en open vormen van eigentijds belijden

Koffeman, L.J., 2000
Exclusiviteit en variatie inzake de kerkelijke gemeente

Evers, H., 2001
Het ambt in de kerkorde

Balke, W., 2001
De signalen van Noordmans

Bruin, J., 2001
De kerkorde en de provinciale kerkvergadering

Blei, K., 2001
De kerkorde en de generale synode

Post, J.J.H., 2001
Bestuur en beheer

Wassenaar, J.D.Th., 2001
De kerkorde en de classicale vergadering

Balke, W., Beek, A. van de, Wassenaar, J.D.Th., 2001
Inleiding

Bos, G., 2001
De kerkorde en het belijden

Plaisier, A.J., 2001
De kerkorde en de zending

Meulen, H.C. van der, 2001
De kerkorde en Israël

Graaf, J. van der, 2001
De kerkorde en het apostolaat

Dingemans, G.D.J., 2001
Het presbyteriaal-synodale kerkrecht: van voorsprong tot achterstand

Heuvel, P. van den, 2001
De kerkelijke rechtspraak

Hoekveld-Meijer, G., 2001
Feuilles Mortes

Beek, A. van de, 2001
Kerkorde en kerkelijk beleid

Koffeman, L.J., 2001
Sacramentsbevoegdheid in de SoW-kerken

Hardenberg, L., 2001
Het eigene van het kerkrecht en zijn verhouding tot het Nederlands recht

Spijkerboer, A.A., 2001
Hoe nu verder? — Naar een nieuw puritanisme!

Luttikhuis, B.A.M., 2001
De kerkorde van 1951 en het ontwerp voor een Samen op Weg-kerkorde

Koffeman, L.J., 2003
Rechtsbescherming in de kerken van de gereformeerde traditie in Nederland

Koffeman, L.J., 2004
10 De geestelijke vorming

Drimmelen, L.C. van, 2004
10 Typen van kerkelijke organisatie

Santing-Wubs, A.H., 2004
9b Kerkelijke geschillen; de burgerlijke rechter en geloofskwesties

Koffeman, L.J., 2004
7 De eredienst

Koffeman, L.J., 2004
8 Doop en avondmaal

Bos, F.T., 2004
Bijlagen: organigrammen en roosters

Koffeman, L.J., 2004
14 De kerk in oecumenisch perspectief

Koffeman, L.J., 2004
13 De opleiding en vorming van predikanten

Bos, F.T., 2004
12 Vermogensrechtelijke aangelegenheden

Willemze, T.M., 2004
11 Het opzicht en bezwaren en geschillen

Bos, F.T., 2004
15 Lutheranen in de Protestantse Kerk in Nederland

Heuvel, P. van den, 2004
6 De ambtelijke vergaderingen

Ploeg, T.J. van der, Meijers, A.P.H., Drimmelen, L.C. van, 2004
12 De bevoegdheden van kerkelijke organen

Koffeman, L.J., 2004
16 De kerkelijke rechtspraak

Drimmelen, L.C. van, 2004
11 Bronnen van positief kerkrecht

Heuvel, P. van den, Bos, F.T., Koffeman, L.J., Wallet, B., Willemze, T.M., 2004
Woord vooraf

Wallet, B., 2004
1 Theologische verantwoording

Heuvel, P. van den, 2004
2 Structuur en begripsomschrijving

Heuvel, P. van den, 2004
3 Het belijden

Heuvel, P. van den, 2004
4 De gemeente

Heuvel, P. van den, 2004
5 Het ambt

Koffeman, L.J., 2004
9 De missionaire, diaconale en pastorale arbeid

Velde, M. te, 2004
Kerkrecht en gemeenteopbouw

Ploeg, T.J. van der, 2004
1b Kerk en recht; een juridische benadering

Oldenhuis, F.T., 2004
9a Kerkelijke geschillen; de burgerlijke rechter en kerkelijke conflicten

Drimmelen, L.C. van, 2004
1a Kerkrecht; een theologische benadering

Drimmelen, L.C. van, Ploeg, T.J. van der, 2004
Voorwoord

Ploeg, T.J. van der, 2004
6 De kerken in het privaatrecht

Drimmelen, L.C. van, 2004
7a Fusie en splitsing van kerkgenootschappen

Koffeman, L.J., 2004
‘De liefde is nu eenmaal ondeelbaar’

Ploeg, T.J. van der, 2004
8 De rechtspositie van priesters, predikanten en andere voorgangers

Kooten, T. van, Ploeg, T.J. van der, 2004
7b Fusie en splitsing van kerkgenootschappen

Aalders, M.J., 2011
De Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) uit 1936

Velde, M. te, 2013
Recht in de kerk, plausibel en voorbeeldig

Smit, P.B.A., 2015
A Blessing in Disguise