Heuvel, P. van den

Heuvel, Piet van den (1941-)

Lees verder:

Heuvel, P. van den. De kerkelijke rechtspraak

Heuvel, P. van den. De Hervormde Kerkorde, een praktische toelichting

Heuvel, P. van den. Jurisprudentie van de Generale Commissie en het Generaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Heuvel, P. van den. Bevestiging ouderling-kerkvoogd

Heuvel, P. van den. Overkomst uit een andere kerk

Heuvel, P. van den. Verhouding kerkenraad en kerkvoogdij

Heuvel, P. van den. Meerderheid van stemmen (1)

Heuvel, P. van den. Meerderheid van stemmen (2)

Heuvel, P. van den. Preekbevoegdheid

Heuvel, P. van den. Consideratie door de classicale vergadering

Heuvel, P. van den. Verkiezing ambtsdragers

Heuvel, P. van den. Is de centrale kerkenraad de baas?

Heuvel, P. van den. Vacaturebeurten

Heuvel, P. van den. Het dopen van een geadopteerd kind (1)

Heuvel, P. van den. Het dopen van een geadopteerd kind (2)

Heuvel, P. van den. Hervormde wijkgemeente binnen het SoW-proces

Heuvel, P. van den. Het beantwoorden van doopvragen

Heuvel, P. van den. Benoeming van een organist — na overleg

Heuvel, P. van den. De zesjaarlijkse stemming (1)

Heuvel, P. van den. De zesjaarlijkse stemming (2)

Heuvel, P. van den. Bevoegdheden van een moderamen

Heuvel, P. van den. Heeft een jeugdouderling stemrecht? (1)

Heuvel, P. van den. Heeft een jeugdouderling stemrecht? (2)

Heuvel, P. van den. Dooperkenning

Heuvel, P. van den. Kerkelijke rechtspraak in de Gereformeerde Gemeenten

Heuvel, P. van den. In hoger beroep?

Heuvel, P. van den. De Hervormde Kerk niet meer presbyteriaal?

Heuvel, P. van den. De rechtspositie van de pastoraal werker (1)

Heuvel, P. van den. De rechtspositie van de pastoraal werker (2)

Heuvel, P. van den. Hervormde wijkgemeente in SoW

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers [1]

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers [2]

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers [3]

Heuvel, P. van den. Plaats van ouderling-kerkrentmeester

Heuvel, P. van den. Vormen van een ringverband

Heuvel, P. van den. Kerkorde en eredienst (1)

Heuvel, P. van den. Kerkorde en eredienst (2)

Heuvel, P. van den. Ambtsdrager met bepaalde opdracht

Heuvel, P. van den. Nieuwe leden

Heuvel, P. van den. Dubbellidmaatschap

Heuvel, P. van den. Verkiezing van ambtsdragers

Heuvel, P. van den. De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Heuvel, P. van den. 2 Structuur en begripsomschrijving

Heuvel, P. van den. 3 Het belijden

Heuvel, P. van den. 4 De gemeente

Heuvel, P. van den. 5 Het ambt

Heuvel, P. van den. 6 De ambtelijke vergaderingen

Heuvel, P. van den, Bos, F.T., Koffeman, L.J., Wallet, B., Willemze, T.M. Woord vooraf