|166|

Memorie van toelichting 3
Werkorde 3 — hoofdstuk H

 

H. slotbepaling

[WO-1: H1 vaststelling en wijziging kerkorde
H1.1 Deze kerkorde is in eerste lezing vastgesteld door de synode van Harderwijk 2011 en in tweede lezing door de synode ..
H1.2 Wijziging van deze kerkorde kan alleen plaats vinden door de synode met inachtneming van de generale regeling.]

[WO-2: H1 vaststelling en wijziging kerkorde
H1.1 Deze kerkorde is in eerste lezing vastgesteld door de synode van Harderwijk 2011 en in tweede lezing door de synode ..
H1.2 Wijziging van deze kerkorde kan alleen plaats vinden door de synode met inachtneming van de generale regeling.]

H1 vaststelling en wijziging kerkorde
H1.1 Deze kerkorde is in eerste lezing vastgesteld door de generale synode van Harderwijk 2011 en in tweede lezing door de generale synode ..
H1.2 Wijziging van de kerkorde kan alleen plaats vinden door de generale synode met inachtneming van de generale regeling.

Toelichting H1

1. In MvT bij WO-2 hebben wij verwezen naar het besluit in Art. 19 Acta GS Zuidhorn 2002 voor wat betreft het onderscheid tussen een integrale althans inhoudelijke herziening van de KO en een slechts tekstuele aanpassing van bepalingen uit de KO. Een reactie constateert hierbij dat de grens tussen inhoudelijk en tekstueel niet altijd helder hoeft te zijn. Dat lijkt ons juist. Het zal dus de generale synode zelf moeten zijn die in voorkomend geval beslist welke route toepassing verdient.

2. Een andere reactie wijst er op dat er t.z.t. nog een overgangsregeling nodig kan zijn. Ook deze opmerking is terecht. Bij de vaststelling in tweede lezing moet hier aandacht voor zijn. 

3. Door de GS Harderwijk 2011 is besloten dat de volgende synode zal plaats vinden in Ede in 2014. Bij vaststelling in eerste lezing beperken we H1.1 tot de GS Harderwijk.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) H86