[WO-1: F12 recht van revisie
F12.1 Revisie kan worden verzocht van besluiten van de synode, voor zover het niet betreft uitspraken in appelzaken.
F12.2 Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de synode.
F12.3 Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de synode waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.
F12.4 Een revisieverzoek wordt ingediend en door de synode behandeld volgens de vastgestelde generale regeling.]

|159|

[WO-2: F12 recht van revisie
F12.1 Revisie kan worden verzocht van besluiten van de synode, voor zover het niet betreft uitspraken in hoger beroep.
F12.2 Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de synode.
F12.3 Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de synode waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.
F12.4 Een revisieverzoek wordt ingediend en door de synode behandeld volgens de vastgestelde generale regeling.]

F12 revisie
F12.1 Revisie kan worden verzocht van besluiten van de generale synode, voor zover het niet betreft uitspraken in hoger beroep.
F12.2 Kerkenraad en classis kunnen revisie verzoeken met betrekking tot elk besluit van de generale synode.
F12.3 Kerkleden kunnen alleen revisie verzoeken van besluiten van de generale synode waardoor zij rechtstreeks in hun eigen belang zijn getroffen.
F12.4 Een revisieverzoek wordt ingediend en door de generale synode behandeld volgens de vastgestelde generale regeling.

Toelichting F12

1. Blijkens enkele reacties bestaat nog enige verwarring tussen revisie en herziening. Revisie (F12) betreft de herbeoordeling van een besluit van de GS, dat geen betrekking heeft op kerkelijke rechtspraak (geen uitspraak in hoger beroep). Herziening (F9) ziet op de herbeoordeling van een uitspraak van de GS, die juist wel in het kader van kerkelijke rechtspraak is gedaan (uitspraak in hoger beroep). Het gaat hier om verschillende situaties met een verschillend ‘regime’. Dit onderscheid dateert van de GS Zwolle-Z 2008.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F81