[WO-1: F11 klachtrecht bij seksueel misbruik
F11.1 Ter zake van seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris in een kerkelijke relatie staat een klachtrecht open op de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties volgens de generale regeling.]

[WO-2: F11 klachtrecht bij seksueel misbruik
F11.1 Ter zake van seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris in een kerkelijke relatie staat een klachtrecht open op de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties volgens de generale regeling.
F11.2 De synode stelt een generale regeling vast voor het klachtrecht bij seksueel misbruik.]

F11 klachtrecht bij seksueel misbruik
F11.1 Ter zake van seksueel misbruik door een kerkelijke functionaris in een kerkelijke relatie staat een klachtrecht open op de klachtencommissie seksueel misbruik in kerkelijke relaties volgens de generale regeling.
F11.2 vervallen

Toelichting F11

1. Gevraagd wordt of dit klachtrecht bij seksueel misbruik thuis hoort in de KO. Er zijn enkele reacties die het klachtrecht als zodanig niet willen bestrijden, maar dit liever niet pontificaal in de KO zien vermeld. Wij menen dat opname in de KO wel op zijn plaats is. Helaas moet erkend worden dat het klachtrecht een noodzakelijke regeling is. Deze behoort een rechtstreekse basis te hebben in een bijdetijdse KO.

2. Het klachtrecht vormt naar zijn aard een eigensoortige rechtsgang. Het is van toepassing op alle kerkelijke functionarissen. Inmiddels is ook in de generale regeling de term ‘kerkelijke functionaris’ ingevoerd (art. 36 besluit 8 Acta GS Harderwijk 2011).

3. F11.2 is vervallen. De verwijzing naar de generale regeling in F11.1 volstaat.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F80