[WO-1: F10 rechtspraak in predikantszaken
F10.1 Bij een besluit van de kerkenraad op basis van art. B13 tot B22 staat, in afwijking van art. F7, voor de predikant beroep open bij de commissie van beroep in predikantszaken, met dien verstande dat:
a. beroep inzake de gronden van een besluit tot schorsing wordt ingesteld bij de classis;
b. geen beroep mogelijk is tegen de verlenging van een schorsing;
c. beroep inzake de gronden van een besluit tot afzetting wordt ingesteld bij de synode.
F10.2 Van een uitspraak van de commissie of van de classis staat voor de predikant en de kerkenraad appel open op de synode.
F10.3 Art. F7.2 respectievelijk art. F8.2 zijn van overeenkomstige toepassing.]

[WO-2: F10 rechtspraak in predikantszaken
F10.1 Bij een besluit van de kerkenraad op basis van art. B13 tot B22 staat, in afwijking van art. F7, voor de predikant beroep open bij de commissie van beroep in predikantszaken, met dien verstande dat:
a. beroep inzake de gronden van een besluit tot schorsing wordt ingesteld bij de classis;
b. geen beroep mogelijk is tegen de verlenging van een schorsing;
c. beroep inzake de gronden van een besluit tot afzetting wordt ingesteld bij de synode.
F10.2 Van een uitspraak van de commissie of van de classis staat voor de predikant en de kerkenraad hoger beroep open op de synode. Art. F8.3 is van overeenkomstige toepassing.
F10.4 De synode stelt een generale regeling vast voor de rechtspraak in predikantszaken.]

F10 rechtspraak in predikantszaken
F10.1 Bij een besluit van de kerkenraad op basis van art. B13 tot B22 staat, in afwijking van art. F7, voor de predikant beroep open bij de commissie van beroep in predikantszaken, met dien verstande dat:
a. beroep inzake de gronden van een besluit tot schorsing of tot afzetting wordt ingesteld bij de particuliere synode;
b. geen beroep mogelijk is tegen de verlenging van een schorsing.
c. vervallen.
F10.2 Van een uitspraak van de commissie of van de particuliere synode staat voor de predikant en de kerkenraad hoger beroep open op de generale synode. Art. F8.3 is van overeenkomstige toepassing.
F10.4 De generale synode stelt een generale regeling vast voor de rechtspraak in predikantszaken.

Toelichting F10

1. De beroepsinstantie in F10.1 is nu de PS. In geval van een schorsing heeft de naburige kerkenraad en in geval van een afzetting heeft de classis al bemoeienis

|158|

gehad met het besluit van de kerkenraad. Het verdient daarom vanwege de gewenste distantie aanbeveling dat de PS optreedt als beroepsinstantie en de GS als hoger beroepsinstantie.

2. In F10.1 kunnen de situaties onder a en c nu samen vermeld worden onder a, zodat c komt te vervallen.


Rapport dHKO (2012)


RAPPORT BIJ
Kerkorde GKv (2014) F79